1%
Pomagajmy w najbliższym środowisku!

Caritas Diecezji Toruńskiej od ponad 22 lat wspiera potrzebujących. Dziesiątki tysięcy osób w naszych ośrodkach rozsianych na terenie całej diecezji czeka na pomoc, którą możemy świadczyć dzięki wsparciu ludzi o wielkim sercu. Wszyscy wiemy, że dobra stworzone przez Boga nie są równo rozdzielone między ludzi. Są tacy, którzy nie posiadają nawet minimum potrzebnego do godnego życia. Dlatego uczniowie Chrystusa są zobowiązani do podzielenia się z bliźnimi tym, co mają. „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo uczyni” (Łk 3,11). Tym bardziej, że wspieranie ubogich nie prowadzi do zubożenia, lecz pozwala nam gromadzić skarb na wieczność. Dzielmy się więc tym, co mamy, a jeśli również możemy zadecydować, na co zostanie przekazany 1% naszego podatku, wykorzystajmy tę szansę i wesprzyjmy podopiecznych Caritas Diecezji Toruńskiej, którzy czekają na każdy dar serca. Są to chorzy, cierpiący, ubodzy i niepełnosprawni.

Jak przekazać 1% podatku?
Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:
• numer KRS organizacji - 0000225584
• przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%.

Przekazując 1% podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.