1% podatku za rok 2007
wspólnie możemy nieść pomoc!

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Toruńskiej?

W tym roku przekazanie 1% podatku na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) jest bardzo proste i nic nie kosztuje!

W formularzu PIT należy odszukać dział WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ OPP. W dziale tym znajdują się 3 pola, które należy wypełnić podając nazwę OPP - Caritas Diecezji Toruńskiej, jej numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) - 0000225584 oraz wnioskowaną kwotę do przekazania nie większą niż 1% należnego podatku. Nie dokonuje się żadnej wpłaty na poczcie lub w banku! Urząd Skarbowy przekaże podaną kwotę 1% podatku bezpośrednio na konto Caritas.

Jak wypełnić PIT?

Wystarczy wypełnić trzy pola w dziale WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).

Fragment przykładowego PIT-u 36

[Rozmiar: 15203 bajtów]

W poszczególnych formularzach PIT pola te oznaczone są następującymi numerami:

formularz część nr pola: nazwa OPP nr pola: KRS nr pola: wnioskowana kwota
PIT-28 O 136 137 138
PIT-36 P 312 313 314
PIT-36L O 108 109 110
PIT-37 I 124 125 126
PIT-38 H 60 61 62

Uwaga!

Osoby, które w roku 2007 dokonały wpłaty na konto Caritas Diecezji Toruńskiej z myślą o rozliczeniu ich w ramach odpisu 1% podatku powinny rozliczyć je jako zwykłe darowizny na działalność charytatywną.

Emeryci i renciści!

Osoby, w imieniu których rozliczenia podatkowego dokonuje ZUS mogą także odliczyć 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Toruńskiej. W takiej sytuacji na podstawie otrzymanego z ZUS-u formularza PIT należy wypełnić formularz PIT-37 wypełniając pola nr 124 i 125 jak na ilustracji powyżej i wpisując w polu 126 kwotę nie wyższą niż 1% należnego podatku z pola nr 112.