Stypendium

Stypendium to pomoc udzielana wybranym kandydatom, której udziela Caritas Diecezji Toruńskiej poprzez prowadzony Fundusz Janka Muzykanta. Przyznawana jest ona poprzez nieodpłatne miejsca w bursach.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają kryteria określone w Regulaminie Funduszu dla Janka Muzykanta.