Bursa Szkolna dla dziewcząt w Brodnicy

Bursa jest przeznaczona dla dziewcząt ze środowisk wiejskiej, obecnie znajduje się w niej 20 osób. W roku obecnym planujemy jej poszerzenie o kolejne miejsca. Mieszkanki Bursy zapewnione mają całkowite wyżywienie. Mogą korzystać z dodatkowych lekcji angielskiego, zajęć z profilaktyki antyalkoholowej i środków chemicznych. Opiekę nad wychowankami Bursy pełnią pedagodzy.
Bursa w Grudziądzu

Bursa Szkolna dla chłopców w Grudziądzu

Działająca w Grudziądzu od września 2002 r. Bursa Szkolna Caritas im. Kard. Stefana Wyszyńskiego stanowi jedną z form pomocy charytatywnej prowadzonej przez Caritas Diecezji Toruńskiej - od kilku lat wspierającego dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich, a szczególnie terenów popegeerowskich.

Jako niepubliczna placówka daje możliwość edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych Grudziądza - całodzienne wyżywienie, higieniczne warunki zamieszkania oraz opiekę wychowawczą.

Aktualnie w Bursie mieszka 27 osób. W trzecim roku funkcjonowania Bursa przyjmie pod swoją opiekę 36 młodych ludzi.

Placówka oferuje bogaty program opiekuńczo-wychowawczy. Ponato aktywny udział w życiu kulturalnym miasta. W obiekcie Bursy znajduje się Grudziądzkie Centrum Dialogu Społecznego.

Każdy kto chce zostać mieszkańcem Bursy Szkolnej Carits Diecezji Toruńskiej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Grudziądzu przesyła wniosek na specjalnym formularzu do 30 kwietnia każdego roku.Bursa w Toruniu

Bursa Akademicka dla studentów w Przysieku k/Torunia

W tym roku w Przysieku otwarta została Bursa Akademicka im. ks. Jerzego Popiełuszki. Od października zamieszka w niej 60 studentów pochodzących z mniej zamożnych rodzin. Do ich dyspozycji będą dwu- lub trzy-osobowe pokoje, sala komputerowa z Internetem, dwie sale konferencyjne i kawiarenka.